fbpx
Energy-24 » Fotowoltaika » Odnawialne źródła energii w Polsce

Chcesz się dowiedzieć, na czym polegają różnice między konwencjonalnymi źródłami energii a OZE (odnawialnymi źródłami energii, które są coraz popularniejsze w Polsce) – czyli tymi, które nazywamy również alternatywnymi źródłami energii?

Odnawialne źródła energii

Każdy aspekt naszego życia związany jest z wykorzystywaniem energii dla uzyskiwania efektów. Korzystamy z energii głównie do wytworzenia prądu i ciepła, ale finalnie angażujemy ją do produkcji, ruchu, muzyki, prowadzenia gospodarstw, czy komunikacji. Każdy poziom życia czerpie z jakiegoś rodzaju energii.

Przywykliśmy do źródeł konwencjonalnych jak: gaz ziemny, drewno, czy paliwo. Jednak w ostatnich latach zwracamy coraz większą uwagę na wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz negatywne skutki uboczne, jakie niesie ze sobą dalsza eksploatacja wspomnianych materiałów i substancje wydobywające się do środowiska w procesie spalania większości z nich. Głównym “szkodnikiem” jest tutaj emisja gazów cieplarnianych.

Dlatego też technologia poszła w ślad za nowymi trendami i zainwestowała siły w wytworzenie jak najbardziej ekonomicznych metod pozyskiwania ekologicznego prądu i ekologicznego ciepła.

Alternatywne źródła energii

Rodzaje energii, z jakimi mamy do czynienia w nowym modelu, pochodzą z wykorzystania zasobów niewyczerpywalnych, takich jak promieniowanie słoneczne, biomasa, biopaliwa, wiatr, ciepło z wnętrza Ziemi czy woda.

Ze wskazanych źródeł możemy pozyskiwać chłód, ciepło, prąd i biokomponenty. Biokomponenty to, zgodnie z definicją Ministerstwa Gospodarki: “bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny, węglowodory syntetyczne, hydrorafinowany olej roślinny, biogaz, biowodór, olej napędowy wytwarzany metodą Fischer-Tropsch, wykorzystywane jako dodatek do paliw ciekłych i biopaliw lub jako samoistne paliwo”.

Czym się różnią?

Wyróżnia je m.in. globalność – odnawialne źródła energii dostępne są bardzo często na każdym miejscu na ziemi i można je wykorzystać bezpośrednio w miejscu ich pozyskiwania, czyli nie generują dodatkowych kosztów ani energii potrzebnej do “przeniesienia” zasobów. Dla przykładu: słońce wytwarza promienie, które zasilają solary na dachu domu, który wykorzystuje z nich prąd. Pompa ciepła podgrzewająca wodę czerpie z różnicy temperatur ziemi wprost spod domu itd.

Off grid czy on grid – Który system fotowoltaiki wybrać. Sprawdź…

Kolejnym czynnikiem jest lokalność, która również wpływa na oszczędności: jak wykorzystanie energii pływów morskich, czy wiatru w wielu miejscach na ziemi.

Można z nich korzystać bezustannie i bez strat w “źródle”, przez co nie rosną koszty pozyskiwania.